Hållbart fiske

Tillsammans för morgondagen

Hållbart fiske är att låta tillräckligt mycket fisk vara kvar i haven och att bevara deras livsmiljö och trygga framtiden för de människor som är beroende av fiske.  

Miljöcertifiering är ett bra verktyg för att driva fisket i en mer hållbar riktning. Större delen av vårt sortiment har två miljömärkningar, MSC och ASC. MSC reglerar hur mycket som får fiskas och vilka redskap som får användas. MSC ser också till att det är hållbara fiskbestånd samt en minimering av påverkan på den yttre miljön och att det bedrivs god fiskeförvaltning.  

Kriterierna för ASC begränsar fiskodlingars påverkan på den omgivande miljön samt att arbetarnas rättigheter respekteras. Vårt mål är att all vår fisk ska vara miljöcertifierad.

Du kan läsa mer om hållbart fiske på www.wwf.se

Minska svinnet

En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp. Ett bra sätt att minska matsvinnet är att laga mat av frysta råvaror. Forskning visar att matsvinnet nästan halveras när du väljer fryst mat jämfört med färsk eller kyld. Det beror bland annat på att fryst mat gör det möjligt för dig att bara ta fram den mängd du behöver för stunden, på så vis gör du miljön en stor tjänst.

Det gemensamma ansvaret

Genom att du handlar din fisk från närliggande länder som exempelvis Norge minskas de utsläpp det innebär med långa transporter.

För oss är det viktigt att ta ansvar för vår miljö. Rent konkret så innebär det att vi under 2021 har tagit in kortterminaler helt tillverkade av återvunnet plast som rensats ut från våra sjöar och hav.

Vi har också ett mål om att alla våra bilar senast 2030 ska vara eldrivna för att ytterligare minska påverkan på miljön.

Lär mer om oss